Hlavní menu:

Alan Boudre - Umývač výloh a arcibiskup

Umyvač výloh a arcibiskup

Kniha je svědectví o naplněném životě s Bohem. Svědectví upřímné a povzbudivé.

Kniha o kardinálu Miloslavu Vlkovi byla původně vydána ve francouzštině v roce 1994. Poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová knihu ve francouzském originále objevila, umožnila její vydání v češtině a část nákladu knihy věnovala organizaci Cesta 121.

Kniha je neprodejná, ale dobrovolným příspěvkem je možné podpořit organizaci Cesta 121, pomáhající stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. Doporučený příspěvek je 200,- Kč, plus poštovné 60 Kč. Pokud chcete činnost Cesty 121 podpořit, je možné zaslat i vyšší částku.

Protože pro tuto knihu zajišťujeme distribuci za jiných podmínek než u našich knih, nenabízíme ji v našem online obchodě. Prosíme, použijte pro objednání tento jednoduchý objednávkový formulář:

 
Objednávka

Kniha už není k dispozici, všechny výtisky byly prodány.


© Doron | © Design, redakční systém: Webdesignum 2008 - 2012